Produkter


Två nya terapier för behandling av torra ögon (Dry Eye Disease, DED) utvecklas av Redwood Pharma. Dessa terapier minskar effekterna av ögontorrhet och är avsedda för användning i olika behandlingsstadier. RP501 är avsedd som ett förstahands terapeutisk val för alla DED-patienter, medan RP101 kommer att positioneras som ett andrahands terapeutisk val för det största underbehandlade patientsegmentet – kvinnor efter klimakteriet som lider av måttlig till svår DED.

RP501 

Nytt förstahands terapeutisk val för DED baserad på IntelliGel-plattformen

Nästa generationens smarta hydrogelprodukt (IntelliGel) utvecklas för att ge tillfällig lindring vid ögontorrhet. Det är ett förstahandsval som hjälper både män och kvinnor i alla åldrar med ögontorrhet som uppträder under dagen. Befintliga produkter på marknaden, som konstgjorda tårar (saltlösningar), måste användas flera gånger om dagen för att få effekt och befintliga geler kan vara svåra att applicera och störa synskärpan. RP501, med kliniskt bevisad effekt mot en mängd olika symptom på ögontorrhet, appliceras enkelt endast en eller två gånger dagligen, vilket för patienterna innebär en lättnad i vardagen. 

RP501 appliceras från en engångsampull ovanför ögat och beter sig som vatten vid rumstemperatur. När droppen lägger sig på ögat, gör ögonytans naturliga värme att den smörjande RP501-droppen omvandlas till en gel som ger långvarig lindring. Denna värmeinducerade hydrogel (thermogel) innehåller en unik ingrediens som ökar mängden vatten som tillförs ögat och minskar mängden polymerer. RP501 kan hjälpa till att stabilisera tårfilmen, minska inflammation och symtom på ögontorrhet. RP501 är icke-allergiframkallande och transparent. RP501 utvärderas som en medicinteknisk produkt, vilket gör att programmet är närmare kommersialisering och närmare marknaden än ett receptbelagt läkemedel.

RP101

Ett receptbelagt topikalt andrahands terapeutisk val mot kronisk ögontorrhet, DED, hos kvinnor efter klimakteriet

För att tillgodose patienternas behov där konstgjorda tårar och andra förstahandsterapier inte fungerar, utvecklar företaget ett andrahands terapeutisk val – en låg dos av en östrogenbaserad topisk behandling som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet som lider av kronisk ögontorrhet. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. Dessutom behandlar dagens terapier symptomen vid ögontorrhet snarare än den underliggande orsaken till sjukdomen.

Redwood Pharmas produkt som är under utveckling kommer att vara den första som riktar sig mot den grundläggande biologiska mekanismen som är kopplad till lokal östrogenbrist. Eftersom mängden cirkulerande systemiskt östrogen kan minska med över 90% när kvinnor går igenom klimakteriet, blir vitala vävnader torrare och orsakar problem för patienterna. Medan östrogen idag är den ledande behandlingen för vaginal atrofi kommer RP101 på samma sätt att leverera en låg dos av den aktiva substansen lokalt i ögat för att minska symptom på ögontorrhet. RP101 har visat sig vara säkert och effektivt i ett brett spektrum av mätpunkter i en klinisk fas II-prövning. Denna studie bekräftade resultat från två tidigare kliniska fas II-prövningar i USA.

Patienterna applicerar en droppe RP101 på främre delen av ögat, högst två gånger om dagen, varigenom IntelliGel drug delivery-systemet kontrollerar frisättningen av östrogen. IntelliGel-plattformen, liksom RP501, beter sig som vatten vid rumstemperatur, men bildar en gel vid kontakt med ögats främre del. Genom att gelen stannar kvar på främre delen av ögat under en längre tid ges östrogenet möjlighet att verka och öka produktionen av tårvätska, vilket stabiliserar tårfilmen och minskar symptomen vid ögontorrhet.

Ögontorrhet (Dry Eye Disease)

Personer som lider av ögontorrhet upplever torrhet, smärta, stickningar, sveda, rodnad, klåda, dimsyn, slemproduktion och en allmän obehagskänsla i främre delen av ögat – vilket försvårar utförandet av grundläggande vardagliga handlingar som läsning, användning av maskiner och bilkörning. I sin allvarligaste form är ögontorrhet påtagligt funktionsnedsättande. Om tillståndet inte behandlas kan vissa fall av ögontorrhet leda till ögonskada, potentiellt även till blindhet.

Ögontorrhet orsakas av många faktorer inklusive inflammation, hormonella förändringar samt dysfunktion i körtlar och celler i och runt ögat. Åldrande, användning av kontaktlinser och torra miljöer kan öka risken för att utveckla ögontorrhet. Patienter måste använda vanliga receptfria ögondroppar eller behandlas med en kombination av andra läkemedel och kirurgi för att förhoppningsvis få symptomlindring och uppnå någon form av effekt. Det finns för närvarande ingen produkt på marknaden som behandlar den underliggande orsaken till DED.